RSS

Activitats Extraescolars Curs 2009-2010

divendres, 18 de setembre de 2009

Benvolgudes/ts Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola CEIP Guillem Isarn de La Fuliola i Boldú.

En primer lloc comentar-vos que totes les activitats sofriran un petit canvi per tal d’adequa’ns a l’entrada de la sisena hora a la nostra escola. El curs passat fèiem les activitats de 12’00 a 13’00 pel matí, i de 17’00 a 18’00 per la tarda. Enguany s’hauran d’encabir de 17’00 a 18’00 i de 18’00 a 19’00.

Com a novetats, i tal com us varem anunciar a finals del curs passat, engeguem l’Activitat de Música, en col·laboració amb l’Escola de Música d’Ivars d’Urgell.

Tindrem tots el dimarts a partir de les 17’00 un professor en exclusiu per els següents nivells:

- Iniciació Cant Coral. Destinat a tots els nens i nenes que per primera vegada es vulguin iniciar.

- Solfeig o llenguatge musical. Destinat als que ja tenen un nivell adquirit i als que vulguin començar.

- Instrument. Destinat també, als que ja tenen uns coneixements adquirits. Aquesta es realitzarà des de la mateixa Escola d’Ivars.

També engeguem l’Activitat d’Anglès. Aquesta es durà a terme per una estudiant de Traducció i Intèrpret. Especialment creiem en que tots els nens en trauran profit.

Totes les activitats, tret de l’Activitat de Música, tindran un cost de 13 eur per activitat/mes.

La nostra idea és engegar les Activitats la darrera setmana de setembre com a proba i a partir de l’1 l’octubre de forma oficial.

Al darrera d’aquesta carta trobareu tota la Graella d’Activitats , per tal de que ens indiqueu en quines d’elles, podeu estar interessats per als
/les vostres fills/filles.

Com sempre us agrairem ens retorneu aquest full omplert el mes aviat possible.

Salutacions

Actualització-Alta llista de socis de l’AMPA .Curs 2009-10.

dilluns, 14 de setembre de 2009


Benvolgudes/ts Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola CEIP Guillem Isarn de La Fuliola i Boldú.

En primer lloc donar-vos una cordial benvinguda a tots .

El Curs Escolar 2009-10 acaba de començar. Parlar del passat curs ja és història. Ara ens toca parlar del nou, el qual comencem plens d’energia.

Mes endavant, cap a finals de setembre o començaments d’octubre, us convocarem en Junta Extraordinària per tal d’informar-vos de l’evolució del passat curs, tant en valors d’assistència d’activitats com de resultats econòmics.

També sera motiu de presentació el Projecte 2009-2010 de l’AMPA pel present curs, projecte en el qual us informarem de tots el esdeveniments que tenim preparats; Activitats Extraescolars, Xerrades – Col.loqui, Activitats per Mares i Pares, Festes i demés.

Enguany i per motius de la realització de la sisena hora en la nostra Escola, ens veurem obligats a fer un canvi important en els horaris de les Activitats Extraescolars. També us posarem al corrent.

Al darrera d’aquest full trobareu el formulari d’alta i actualització de dades pel present curs.

Tots els qui esteu interessats podeu retornar-lo, omplert en tots els seus camps, a la secretària de l’Escola.

Bon Curs.